Uppdrag 1

Organisationsform och organisationsschema

KHB Reklam AB är ett företag som arbetar med marketing och att på andra sätt hjälpa sina kunder med kvalificerade tjänster. Följande personer arbetar på företaget:

Vd Allan Olsen

Personalchef Adam Hugosson

Ekonomichef Ludvig Kvist

Försäljningschef Magnus Al

Produktansvarig Ali Hussein

Ludvig har till sin hjälp Sven Svensson, som arbetar med bokföringen och Eva Emanuelsson, som sköter fakturering, löner med mera. På försäljningsavdelningen arbetar, förutom assistenten Katrin Senner, säljarna Maria Andersson och Josef Waldén.

På produktionsavdelningen arbetar Lars Mattsson, Alfred Holmlund och Rita Nilsson. Dessutom arbetar Katja Oredsson på företaget. Hon sköter reception och växel. Hon har Adam som chef.

 

a) Vilken organisationsform har KHB Reklam AB? Redogör för denna organisationsform.

Vilka för- och nackdelar har den? Jämför den med annan organisationsform.

Här kan du med fördel titta på organisationsscheman inom offentlig verksamhet.

 

b) Rita upp företagets organisationsschema. Arbeta i Word eller Power Point.

 

c) Vilka är de fyra administrativa områdena i ett företag? Rita upp dessa områden. 

Använd Smart Art i Word eller PowerPoint. (Vill du veta mer om Smart Art klickar du här).

Förklara sedan vilka arbetsuppgifter man har på de olika avdelningarna.

 

Arbeta i t ex Word, Excel eller Open Office-programmen som du sedan bifogar uppdraget. Du kan också använda Google DOC´s (Drive).

a) KHB Reklam AB, använder sig av en såkallad funktionsorganisation, eftersom de har organiserat företaget efter de olika funktionerna; Försäljning, Ekonomi, Produktion och Personal. Varje funktion har en ansvarig chef. Fördelen med att dela upp företaget i olika arbetsuppgifter/ funktioner är en långt driven arbetsfördelning. 

T.ex. den som är kunnig/utbildad inom ekonomi arbetar alltså med företagets ekonomi. I företaget tycker jag att det är en väldigt bra lösning med en funktionsorganisation eftersom man organiserar företaget och rollfördelningen mellan arbetarna.

Även stora företag kan använda sig av en platt organisation genom att istället för att använda sig av gruppchefer eller liknande, så kan de ha hela grupper som tar gemensamma beslut. Fördelarna är här att alla medarbetare har en möjlighet att göra in röst hörd d.v.s påverka det slutliga beslutet. Låt säga att en grupp är oense och vid vissa fall inte kan ta några gemensamma beslut, då kan det vara till nytta med lite hierarki att det finns någon form av chef. Detta visa också på att det kan vara svårt att ha en helt platt organisation, speciellt hos större företag.

När man använder sig av olika organisationsformer tycker jag att man ska utgå efter effektiviteten. Inte enbart, men av egen erfarenhet kan det vara effektivt att organisera ett företag t.ex vid tillväxt för att företagets och personalens effektivitet ska kunna komma till användning.

Mix Mix AB

Detta företag är mitt egna som jag för några år sedan avvecklade, jag vill därmed upplysa om att jag i denna uppgiften utgår från egen erfarenhet. Jag tog över ett företag som jag sett växa under hela min uppväxt, av min pappa Martin som startade och utvecklade Mix Mix AB. Detta var en liten kiosk som med åren växt och utformats till en butik eller ett s.k varuhus på en yta av ca 2000 kvm. När man ser utvecklingen och tillväxten inom företaget, ser man också hur man behöver strukturera och organisera upp företaget för bästa möjliga utveckling. När varuhuset växt till sig, valde Martin att fortfarande behålla en s.k hierarkisk organisationform, vilket enligt mig innebar ett mycket stort ansvar och många extra timmar på jobbet. Då alla beslut, stora som små skulle tas av Martin ensamt, och att all personal var på något sätt beroende av honom ute i varuhuset. Samtidigt som han behövde mycket tid på kontoret med allt pappersarbete, detta i sin tur kan skapa onödig stress, irritation och konflikter mellan ledningen och alla de anställda. I denna situation hade jag valt att t.ex. anställa en butikschef för att underlätta arbetet.

När Martin sedan överlät företaget till mig valde jag att införa en platt organisation, vilket också gav medarbetarna en möjligheter att påverka och att driva igenom idéer för förbättring och företagets utveckling. Detta innebar också att alla medarbetare i företaget hade ett ansvar att genomföra sitt arbete ordentligt. Jag såg fördelarna med en plattare organisation. En personlig utveckling för medarbetarna och samtidigt en utveckling för företaget och dess verksamhet. En helt platt organisation kan vara svårt att utforma inom små företag, men jag försökte ändå att ha en så platt organisation som möjligt. Vid viktiga och stora beslutsfattande var det jag som agerade. Personalen hade också möjlighet att påverka dagliga rutiner och hur de skulle utforma sitt arbete. Även här kan konflikter uppstå eventuellt om medarbetarna inte kan komma överens eller om de inte kan fatta ett gemensamt beslut. Därför kan det vid eventuella konflikter eller osämja, vara bra att ha en ledning eller chef som tar slutliga beslut. Med detta menar jag att det kan vara svårt att ha en helt platt organisation inom små företag.

Här ser vi tydligt hur storleken och omvärlden är faktorer som påverkar organisationsformen.

Nélins Livs AB

Nélins är en livsmedelsbutik som jag började arbeta på  efter att jag avvecklat Mix Mix. Där jobbade jag i ett år och fick uppleva en helt annan organisations form, vilket fungerade bra på vissa fronter och dåligt på andra. Butiken hade funnits sedan 50-talet och ägts i generationer av en och samma familj. Företaget hade startats som en liten grönsakshandlare och nu blivit till en stor livsmedelsbutik med fokus på att ha det största sortimentet inom frukt & grönt, och självfallet av bästa kvalitét. Här kommer vi att se en hierarkisk organisationsform, där vi har 3 chefer, flera underchefer och därefter personalen. Eftersom det var betydligt fler anställda på Nélins än var det var på Mix Mix så kan jag tycka att det var ett bra sätt att använda sig av den hierarkiska modellen

 
 
 
 

Kommentarer:

1 BasquaseDedJewaYamusaautheli:

skriven

Kluczem problemów macierzy http://elizabethsloans.co.uk/teoria-raid-6/ - RAID 6 są grupy dysków o określonej głowie w sterowniku, które przechowują znane z dowolnymi bitami, dzięki czemu utrata 1 lub 2 dysków nie niszczy informacji (mówimy tutaj jedynie o stanie raid 5 i 6). Dodatkowe bity – parzystość – umożliwiają odtworzenie utraconych informacji poprzez odczytywanie wszystkich informacji z nowych dysków i napisanie na dysku zastępczym.

Problem z RAID 5 polega na tym, że dyski są błędy odczytu. Napędy SATA są powszechnie określane z brakiem odczytu błędów (URE) wynoszącym 10 ^ 14. Co oznacza, że raz na 200 000 000 sektorów dysk nie będzie mógł odczytać sektora.

2 Dianeadons:

skriven

private loan
loans direct lenders
where can i borrow money
trimark funds
long term loans for bad credit
loan money
apply for loans
loans for bad credit direct lenders
online payday loans
quick loans bad credit
loans in houston
banks that offer personal loans
poor credit

Kommentera här: